Рейтинг ВНЗ

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова Одеський національний політехнічний університет Харькоскій національний економічний університет Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики Одеської національної академії харчових технологій Одеський державний екологічний університет Міжнародний гуманітарний університет Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер"