Відкритий клас

OC - Open Class
Відкритий клас це найбільш широкий клас людей або суб'єктів до яких не пред'являється ніяких вимог окрім професійних. Рівень професійного інтелекту є предметом оцінювання.
Для належності до відкритого класу необхідно володіти такими здібностями 1) 2):

RIAP - Requirements of Intellectual Abilities in the Programming

  • сприймати неформальну постановку задачі на природній мові , що була обрана у якості основної в конкретному змаганні
  • побудувати формальну (математичну) модель задачі, відокремивши істотні аспекти отриманої формулювання умов від несуттєвих
  • вибрати, адаптувати або розробити алгоритм вирішення задачі
  • скласти і відлагодити код IPO3) програми на штучній мові , що є прийнятною на конкретному змаганні
  • домогтися успішного проходження програмою кожного з тестів, що передбачені авторами задачі протягом відведеного для цього часу


Інтегральний рівень цих здібностей і є предметом оцінювання в даному змаганні. Даний набір вимог (надалі RIAP) буде використовуватися для вимірювання рівня професійного інтелекту (на відміну від професійних знань і навичок).

З метою структурної обробки результатів змагань в даному класі виділяють наступні підкласи.

S OC - Subclasses of Open Class

  • OC.STUD - особи, які отримують зараз офіційне професійну освіту в навчальному закладі
  • OC.GURU - професійний викладач, інструктор, науковець, аспірант або докторант
  • OC.PROG - професійний програміст (співробітник компанії, фрілансер та ін)
  • OC.AMAT – особи, що не мають професійної освіти, пов'язаної з даним видом діяльності і не працюють в області програмування, але займаються цим як хобі (учні загальноосвітніх шкіл теж потрапляють в цю категорію)
  • OC.AAAI - (Artificial And Alien Intellect) системи штучного інтелекту і інопланетні розумні істоти, що беруть участь у змаганні через своїх представників або безпосередньо і задовольняють вимогам RIAP< /sup>


1) Усі вимоги RIAP крім останньої є неформальними і можуть бути піддані суб'єктивної перевірці в змаганнях даного класу.
2) Остання вимога RIAP є об'єктом обов'язкового об'єктивного тестування.
3) Під IPO (input, processing, output) програмою мається на увазі програма, яка працює зі стандартними потоками вводу/виводу, здійснює тривіальний форматований ввід/вивід і реалізує (зазвичай нетривіальну) обробку даних.

About the post author Igor Mazurok (5 Posts)

PhD in Computer Science, Associate professor of Department Applied Mathematics of Odessa I.I.Mechnikov National University, Ukraine KBIS Software Developer

Author Info

Igor Mazurok

PhD in Computer Science, Associate professor of Department Applied Mathematics of Odessa I.I.Mechnikov National University, Ukraine
KBIS Software Developer

Leave a Reply